APØG (Arbeid på økologisk gård)

APØG (forkortelse for Arbeid på økologisk gård) er et samarbeidsprosjekt mellom Biologisk-dynamisk Forening og Oikos – Økologisk Norge. Prosjektet er et tilbud til alle som ønsker å delta i arbeidet og livet på en økologisk eller biologisk-dynamisk gård.

Møtet med livet på en gård har gitt mange ungdommer en rekke gode erfaringer, spennende kunnskaper om naturen og viktige opplevelser som har preget dem for livet. Her treffes norske og utenlandske praktikanter, og man knytter bånd med mennesker fra forskjellige kulturer og religioner.
For noen er dette et ledd i en landbruksutdannelse, for andre en pause fra forskjellige yrkesutdannelser og et møte med dagens praktiske hverdag i fjøset og på jordet.

Det er ikke noen fastsatte retningslinjer og/eller noe bestemt APØG-program som avgjør hvordan og hvor en kan melde seg inn eller delta i et slikt prosjekt. Dette varierer fra et til annet år.

Informasjon og liste over gårder som er med i APØG-ordningen finner på Oikos sine hjemmesider. Om du ønsker mer informasjon om APØG-ordningen kan du sende mail til markus@oikos.no. Ta direkte kontakt med gårdene for videre informasjon om mulig praktikantplass.

 

English:

Working on Organic Farms in Norway

For the list of farms that employ apprentices “working guests” and trainees in Norway, click here. For more information about the “working guest” (APØG) please contact Oikos – Organic Norway, email: markus@oikos.no.

For more information about specific farms and employment contracts: please contact the farm(s) in question directly. The farms are listed by county (Norway is divided into 19 counties [fylker]. For more information about the «working guest» (APØG) please contact Oikos – Organic Norway, email: markus@oikos.no.

When calling from abroad, remember to dial Norway’s country prefix (+ 47) before the numbers listed below.