Demeterforvaltning

Demeterforvaltningen i Norge består av fire medlemmer, og velges av årsmøtet i Biologisk-dynamisk Forening. Forvaltningen samarbeider med Demeter International om revidering og utvikling av et internasjonalt regelverk for biologisk-dynamisk jordbruk. Demeterforvaltningen oversetter de internasjonale Demeter-reglene til norsk, og foretar eventuelle tilpasninger til norske forhold. De sørger for at de bedriftene som ønsker inspeksjon med sikte på Demeter-godkjenning får all nødvendig informasjon.
Biologisk-dynamisk Forening var medstifter av Debio som frittstående kontrollorgan for økologisk og biologisk-dynamisk produksjon i Norge. Navnet er kombinert av De = (Demeter) og bio = (biologisk). Debio utfører kontrollen for Demeter-godkjenning, og det beregnes ingen ekstra avgifter for bøndene for denne kontrollen. Eventuelle anker på vedtak truffet av Debio behandles av Demeterforvaltningen og styret i Biologisk-dynamisk Forening.

 

Demeterforvaltning

Kerstin Pålsson
Tlf: + 47 410 19 641
E-post: kerpaa @ hotmail.com

Finn Dale-Iversen (valgt inn i 2015 for 2 år)
Tlf: 909 88 350
E-post: finndale @ online.no

Nathaniel Mead (valgt inn i 2015 for 2 år)
Tlf: 477 64 766
E-post: n-mea @ online.no

Inger Ivarrud
E-post: inger_iv @ hotmail.com