20 Aug

Åpen økologisk gård på Alm Østre

Alm Østre, Stange

Start: 11

Slutt: 16

Tid: Søndag 20. august, kl 11 – 16

Sted: Alm Østre, Almsgutua 59, 2335 Stange

Kontakt: Reinhart Gatzsche, kontakt@almostre.no, telefon 90683089

Aktiviteter: Alm Østre er en biodynamisk gård. De dyrker korn og produserer mel. Det produserer også melk og kjøtt og dyrker grønnsaker.

Følg med for mer informasjon om program for dagen. Gårdens hjemmeside her.

Velkommen!