Styret og tillitsvalgte

Styret

Styreleder

Elizabeth Wirsching, Oslo
Lærer/ Rådgiver
Tlf.: +47 476 23 744
E-post: elizabethwirsching@gmail.com

 

Styremedlemmer

Lene Stangnes
Bonde, Sørgardn
Tlf.: + 47 986 64 029
E-post: lenstang@online.no

Odd Jarle Stener Olsen
Pensjonert bonde, lærer
Tlf.: +47 975 43 060
E-post: oj.stener.olsen@gmail.com

Jasper Kroon
Solhatt økologisk hagebruk
Tlf.: +47 948 39 167
E-post: okompetanse@gmail.com

Pierre Sachot
Bonde Alm Østre
Tlf.: +47 975 66 860
E-post: pierre@almostre.no

Varamedlemmer
Urs Gamper
Bonde Lislerud gård
Tlf.: + 47 971 98 010
E-post: ugamper@hotmail.com

Pernille Vestskogen
E-post: pernille.vestskogen@hotmail.com

 

Demeterforvaltning

Kerstin Pålsson
Tlf: + 47 410 19 641
E-post: kerpaa@hotmail.com

Finn Dale-Iversen (valgt inn i 2015 for 2 år)
Tlf: 909 88 350
E-post: finndale@online.no

Nathaniel Mead (valgt inn i 2015 for 2 år)
Tlf: 477 64 766
E-post: n-mea@online.no

Inger Ivarrud
E-post: ingerivarrud@gmail.com