Åpen økologisk gård

Prosjektperiode 1.1.-31.12.2019

På Åpen økologisk gård inviteres publikum til å bruke en dag og hele sanseapparatet i et ekte økologisk eller biodynamisk gårdsmiljø. Arrangementene bidrar til å skape nærhet til matproduksjon og er en møteplass for bønder og mennesker som ikke har direkte tilknytning til landbruket.

Økologisk Norge og Biologisk-dynamisk Forening leder prosjektet Åpen økologisk gård og vil bidra med informasjon, arrangementsforsikring, materiell og markedsføring av arrangementene.

Åpen økologisk gård er en arena for å skape entusiasme og formidle kunnskap om økologisk og biodynamisk matproduksjon og gårdsdrift gjennom sanseopplevelser.

Hvem kan delta?
Alle gårdbrukere, region-, fylkes-, lokallag og andre medlemmer i Økologisk Norge og Biologisk-dynamisk Forening, er velkomne til å arrangere Åpen økologisk gård. Er du ikke medlem kan du melde deg inn i Oikos her og Biologisk-dynamisk Forening her.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt:

Camilla H. Warren (Projektleder Økologisk Norge): camilla@okologisknorge.no /482 68 581

Mathias Lehrmann(kontaktperson Bdf): biodynamisk@biodynamisk.no / 46760637

 

Les mer om Åpen økologisk gård her.