Emerson College

Emerson College er et antroposofisk utdanningsalternativ for voksne mennesker, og grunnlaget for alle utdannelser danner det antroposofiske verdensbilde. Skolen tilbyr en heltidsutdannelse innenfor biodynamisk landbruk eller hagebruk, som strekker seg over 1,5 år. Utdannelsen består av 6 måneders undervisning på skolen, 6 måneders praksis på en gård og til slutt 6 måners avsluttende undervisning på skolen.

Alt ettersom hvor mye erfaring man har før skolestart anbefales det en 2-3 måneders introdusjonspraksis på en gård.

 

Emerson College tilbyr også et bredt spekter av korte kurs og arrangementer innenfor biodynamisk landbruk og hagebruk.

Les mer om Emerson College her.