Foss Gård

 

 

Knut G. Vasdal kjøpte i 1990 Foss gård og konverterte den til økologisk/biodynamisk drift. Det var interessen for biodynamisk jordbruk som gjorde at han i 1982 startet landbruksutdannelsen på Ås (NLH). Etter avsluttet utdannelse i 1986, var han fram til 1990 med å starte opp en økologisk forsøksring for Telemark, Vestfold og Buskerud (FABIO). I 1990 avsluttet han dette arbeidet til fordel for Foss Gård.

Gården ligger i Skien kommune, nord for sentrum. Den består av 270 dekar jord og 180 dekar beite. Hovedproduksjonen på gården er melk fra 60 kyr, melken leveres til Tine. Det dyrkes korn som går til kraftfor til dyrene. I 2008 etablerte han en frukthage, som muliggjør direktesalg fra gården.

 

I tillegg til gårdsdriften har Knut en spesiell hobby. Han foredler kugjødsel. Dette er et forskningsbasert samarbeid med Høyskolen i Telemark som ønsket å forske på biogass. Gjødselen gjennomgår en del prosesser og sluttresultatet er 3 produkter; biogass, luktfri mold og flytende, luktfri kugjødsel. Etterhvert er ønsket å utvikle dette til et salgsprodukt.
Knut sier selv at med så mye gjødsel som kuene hans produserer, er det viktig at den omdannes til noe produktivt slik at andre kan få glede av den.

 

Kontaktinformasjon:

Knut G. Vasdal, 40467353
knut@vasdal.no