Frilund Gård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle foto: Frilund Gård

Frilund Gård ble omlagt til biodynamisk drift på begynnelsen av 50-tallet, av daværende eier Einar Grepperud. Han var også en av initiativtagerne til assosiasjonen Helios, og senere Debio.

I dag drives gården delvis som familiegård, og delvis som et samarbeidsprosjekt mellom Kjerstin Pålsson, Andrea Tarnuzzer og Ingunn Grepperud. Gården er i stor grad selvforsynt med grønnsaker og poteter. En liten, men innholdsrik urtehage sørger for urter og krydder som brukes til te og basis for fremstilling av oljer, salver, kremer og tinkturer. Det finnes 8 melkekuer med kviger og kalver, og i besetningen finnes flere eksemplarer av den gamle lokale husdyrrasen Østlandsk Raukolle. Kuene sørger for melk til folk og fe, og gjødsel til jord og planter. 25 frittgående og oppegående høner produserer egg, og de blir beskyttet av og har selskap i en stolt hane.

Frilund Gård har et gjestehus der det tilbys enkel overnatting.

Det er mulig å holde eller delta i kurs (bredt spekter som ikke nødvendigvis trenger omhandle jordbruk) på Frilund Gård. Dette er i oppstartsfasen og det vil bli lagt ut informasjon på nettsiden: http://frilundonline.wordpress.com/ så snart det blir aktuelt. Gårdsbutikk er under planlegging, mer informasjon om dette vil også legges ut på nettsiden.


Kontaktinformasjon:

Kerstin Pålsson
Tlf.: 63 86 20 05
Mob.: 410 19 641
E-post: kerpaa@hotmail.com
Ingunn Grepperud
Tlf.: 63 85 69 87
Mob.: 45 66 61 71
E-post: igrepp@gmail.com

 

 

205x119xdebio-og-demeter-lys-bakgr.jpg.pagespeed.ic.cIySHlx8pP