23 mai

Årsmøte Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling

Oscarsgt.10, Oslo

Start: 15.00

Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling (NFR)

 

Velkommen til Årsmøtet/generalforsamlingen

i Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling

 

i Oslo 23.mai 2018 kl 15.00.

 

Årsmøtet holdes i Oscarsgate 10 (andre etasje).

Dette er bygningen der Biologisk-dynamisk Forening i Norge har sine lokaler i 1.etasje; og Rudolf Steiner har holdt flere foredrag og tegnet vinduene.

 

Etter årsmøtet blir det bespisning (Tilmelding nødvendigtil Kaarina Borud, Prosjektleder, Biologisk-dynamisk Forening, tlf. 0047 97564746 mailkaarina@biodynamisk.no)

og deretter

SEMINAR på Kongsgården på Bygdøy. Transport med biler.

Seminaret blir om offentlighets arbeid og Demeter organisering

med Klaus Loehr-Petersen, projektleder i Biodynamisk Forening i Danmark.

 

Bespisning og seminar blir felles med Dialogos, en dialog organisasjon som formidler antroposofiske nyheter og temaer i Norge, de har også et årstema, gjerne et av de praktisk områdene innenfor antroposofi, som tregrening, helsepedagogikk. Dialogos har sitt årsmøte samme tid som NFR, de ønsker å arbeide med temaet biodynamisk og Demeter i kommende år.

 

DAGSORDEN for Årsmødet/generalforsamlingen i Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling, 23.mai kl 15.00 i Oscarsgate 10 (andre etasje) i Oslo.

 1. Val av ordførande før møtet
 2. Møtets kallande
 3. Val av sekreterare før møtet
 4. Val av justerare av protokoll
 5. Styrelsens veksamhetsberättelse 2017
 6. Ekonomisk redovisning 2017
 7. Revisjonsberättelse 2017
 8. Frågan om ansvarsfrihet for styrelsen/Godkendelse af årsberetningen
 9. Val av nye ledamøter/bestyrelsesmedlemmer i styrelsen før 2 år. Se nederst
 10. Val av ordførande/formand før 1 år.
 11. Val av revisorer før 1 år.
 12. Øvriga frågor
 13. Møtets avslutning

 

Vedr. Pkt. 9:

Klaus Loehr-Petersen (DK) valgt i 2016, er på valg. Han har sagt seg villig til gjenvalg

Niels Jensen (DK) valgt i 2017er ikke på valg.

Ellen Gabriel (N) valgt i 2016 er på valg. Hun har sagt seg villig til gjenvalg.

Susann Rannari (F) valgt i 2016 er på valg. Ønsker å tre ut av styrelsen.

Lovisa Solbar (S) valgt i 2017 er ikke på valg.

Jasper Kroon (N) valgt i 2017 er ikke på valg.

 

Vi beder venligst medlemmerne om at betale kontingent/medlemsafgift for 2018.

Min. 50 kr. (national valuta) kan overføres til følgende konti:

Biologisk-Dynamisk Forening, Norge,  Konto nr 1254 05 04251  Husk navn  ogmærket ’NFR 2018’ i tekstfeltet

Biodynamiska Foreningen, Sverige, Svenskt plusgiro: 46 81 28-4mærket’NFR 2018’ i tekstfeltet

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Danmark. Regnr. 8401 konto 1100215, mærket ’NFR 2018’ i tekstfeltet.

 

Det er vigtigt med mange medlemmer af Nordisk Forsknings Ring af hensyn til opbakningen fra den schweiziske fond LBB, der støtter NFR med midler hvert år.

 

Med venlig hilsen

 

NFRs ordførende/formand: Klaus Loehr-Petersen klp@pedersholm.dk