05 mar

Kongsgårdseminaret 2019

Gjestestuene, Strømsborgveien 2

Start: 09

Slutt: 1530

«Biologisk mangfold» er tema for årets Kongsgårdseminar som avholdes på dagtid 5. mars. Seminaret er for alle som er engasjert i spørsmål knyttet til bærekraft og samhandling. Vi får høre om noe av arbeidet som gjøres globalt og nasjonalt for å styrke det biologiske mangfoldet, og spesielt i sammenheng med nærmiljø, ressursbevaring, matproduksjon og folkehelse.

Velkommen til et spennende seminar med profilerte foredragsholdere og med tema som omhandler en av de største trusler vi står overfor i et bærekraftperspektiv, nemlig konsekvensene av redusert biologisk mangfold. Seminaret ønsker å bidra med faktaopplysninger og at dialog med deltakerne skal føre til konkrete handlinger som styrker det biologiske mangfoldet.