29 okt

Spirende og spisende – Inspirasjonsdag om urbant og bynært landbruk

Schweigaardsgt 34, Oslo, Gamle og Nye Landbrukets hus, Losæter

Start: 09:00 | 29.10 2018

FACEBOOK-EVENT