Styret og tillitsvalgte

STYRET I BIOLOGISK-DYNAMISK FORENING:

Styreleder

Elizabeth Wirsching, Oslo
Arbeider i BINGN og i Antroposofisk selskap
Tlf.: +47 476 23 744
E-post: elizabethwirsching @ gmail.com

Styremedlemmer

Odd Jarle Stener Olsen, nestleder
Pensjonert bonde, lærer
Tlf.: +47 975 43 060
E-post: oj.stener.olsen @ gmail.com

Finn Dale-Iversen
Bonde, Bergsmyrene gård
Tlf: 909 88 350
E-post: finndale @ online.no

Kurt Oppdøl
Gartner, Øverland Andelslandbruk
Tlf: 943 10 897
E-post: kurtopp@online.no

Mathias Lehrmann
Gartner, lærer
Tlf: 46760637
E-post: mathias.b.lehrmann@gmail.com

 

Varamedlemmer

Kristin Swärd
Bonde, Vestre Aschim
Tlf: 61335543 / 99879725
E-post: swardkristin@gmail.com

Christian Høie
BINGN-student, gartner Hegli Sjølbergingsbruk
Tlf: 913 630 50
E-post: marxman@gmail.com

 

Demeterforvaltningen

Lene Stangnes (leder)
Bonde, Sørgardn
Tlf.: + 47 986 64 029
E-post: lenstang@online.no

Nathaniel Mead
Lærer på Sogn Jord- og Hagebruksskule
Tlf: 477 64 766
E-post: natpmead@gmail.com

Pierre Sachot
Bonde
Tlf.: +47 975 66 860
E-post: sachot.p@gmail.com

Carl Erik Östlund
Bonde, Skjølberg Søndre
Tlf: 902 53 425
E-post: carlskjolberg@gmail.com