Ramme Gaard

  

Gårdsdriften på Ramme Gaard blir drevet på tre forskjellige steder: selve Ramme på 30 mål, så også en kilometer derfra Lysedal på 100 mål, og på andre siden av Hvitsten 6 kilometer fra Ramme ligger Hauger på 320 mål dyrka mark. I tillegg har Ramme skogdrift på 3000 mål.

  

 

Gården er en besøksgård og fikk Demeter-godkjenning i 2012, men blir drevet økologisk allerede fra 1985. Gården blir drevet allsidig med korn og gras, grønnsaker, poteter og urter og blomst, telemarkfe som ammekyr, gris, høns, hester, bier. Produktene blir solgt i egen gårdsbutikk, blir levert til Ramme Gjestegård og café,  restauranter i Oslo og Oslo Kooperativ.

I tillegg finnes det på Ramme den flotte Havlystparken og en ny gjestegård samt billedgalleri, stedsmuseum og hestevogn/sledemuseum under oppføring.
Les fin artikkel fra Ramme Gaard her

Kontakt:

Adresse: Rammeveien 96, 1545 Hvitsten
Gårdsansvarlig er Henrik Lied
E-post:h.l@ramme.org tlf: 90079004