Aukrust Gård og Urteri i Lom trenger folk

17. februar, 2021

En ny sesong nærmer seg med sikre skritt! Biodynamisk gård trenger medarbeidere!

>

Nordisk Forskningsring lyser ut forskningsmidler

09. februar, 2021

Den Nordiske Forskningsringen er et samarbeid mellom aktører innenfor det biodynamiske i Norden og gir økonomisk støtte.

>

jordfruktbarhetskurset 2021

05. februar, 2021

Jordfruktbarhetskurset 2021

>

kurs i fruktdyrking – avlyst på grunn av covid-19

13. januar, 2021

Kurs i betraktning og beskjæring av fruktrær og busker

>

Bærekraftig matproduksjon på Fokhol Gård

27. desember, 2020

Bærekraftig matproduksjon med søkelys på næringsbalanse og klima. Studier av den biodynamiske kretsløpsgården Fokhol Gård og norsk jordbruk 2014-2017 v/Artur Granstedt

>

Fokhol Gård søker nye forpaktere

18. november, 2020

Fokhol Gård, den største biodynamiske gården i Norge, søker nye forpaktere som ønsker å overta gården og drive den videre i felleskap.

>

Spørreundersøkelse

25. oktober, 2020

Bli med på denne spørreundelsøkelsen for å påvirke ny strategiplan og hvilken vei Biodynamisk Forening skal gå i 2021 - 2024. Det er kun 7 spørsmål og tar under 10 minutter.

>

Eventyrseminar med spirituelt perspektiv

25. oktober, 2020

Et nytt eventyrseminar med spirituelt perspektiv, lørdag 7. november på den biodynamiske Ruud Gård i Vestre Gausdal

>

Preparatdagene 2020

18. august, 2020

26. - 27. september på Vidaråsen Camphill i Andebu

>

økouka 2020

18. august, 2020

Også i år går ØkoUka av stabelen i slutten av september. Nærmere bestemt fra 21. - 27. september

>