Midler til Biodynamisk forskning og utprøving

18. februar, 2019

Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling (NFR) kommer i mai 2019 til å dele ut nogle forskningsbidrag på 10.000 til 20.000 SEK (svenske kroner). Frist 1. mai 2019

Les mer her >

Såkalenderkurs 25. mars

18. februar, 2019

Nybegynnerkurs i bruk av Maria Thuns såkalender for biodynamisk landbruk mandag 25. mars.

Les mer her >

Biodynamisk kurs på Emerson

11. februar, 2019

Er Biodynamic gardening programme på Emerson noe for deg?

Les mer her: >

Medlemskontingent – feil kontonummer

06. februar, 2019

Det har dessverre skjedd en feil på vår medlemsgiro. RIKTIG KONTONUMMER ER 1254 20 18486

Les mer her: >

Frivillig på biodynamisk gård i Tyrkia

31. januar, 2019

Har du lyst på en spennende opplevelse og erfaring med en annen kultur?

Les mer her: >

Biodynamisk birøkterkurs for nybegynnere 15. juni

28. januar, 2019

Velkommen på biodynamisk birøktkurs med Eric Brinkhof!

Les mer her >

Kongsgårdseminaret 2019

16. januar, 2019

Kongsgårdseminaret går av stabelen 5. mars og årets tema er Biologisk mangfold. Meld deg på!

Les mer her >

Jordfruktbarhetskurset 2019

15. januar, 2019

Velkommen på Jordfruktbarhetskurset 2019! Meld deg på før 3. mars for Østlandskurset og før 10. mars til Trøndelagskurset.

les mer her >

Vedtekter for Demeter Norge på høring – frist utsatt til 13. januar

08. januar, 2019

Høringsutkast for vedtekter Demeter Norge. Høringsfrist er satt til søndag 13.1.2019. Sendes til biodynamisk@biodynamisk.no

Les mer her >

God jul!

21. desember, 2018

Vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og venner en god jul!

Les mer her >