Skjølberg Søndre

Elin og Carl Erik Östlund driver Skjølberg Søndre gård som en biodynamisk mangfoldig kretsløpsgård, der smak, mangfold og kompost står i fokus. På Skjølberg Søndre har vi litt av alt. Ender, noen høner, sidet trønder- og nordlandsfe, griser og sauer, og masse grønnsaker, flerårige grønnsaker, urter, ville vekster, blomster og bær. Det er også skog som utgjør ca. 1400 daa.  Vi tok over gården på Svorkmo i juli 2012.

 

 

Skjølberg Søndre er en gård som planlegger hele sin produksjon sammen med Credo restaurant i Trondheim og der Elin også fungerer som Credos gartner. Sammen med Credo, Fannremsgården og Stephen Barstow på Malvik, har Skjølberg Søndre et samarbeid som mer kanskje utgjør en felles organisasjon. I denne ”organisasjonen” foregår det masse forskjellig. Utforsking av mange typer grønnsaker og vekster, lagringsmetoder for forskjellige grønnsaker, bygging av biodynamiske/permakultur hager i Trondheim på Lilleby, hagelag, transport og logistikk, produktutvikling, utvikling og medansvar for Credos hager på Lilleby, kjøtt og etter hvert, melkeforedling, prosjekter osv……..

Skjølberg Søndre går på en måte ”i ett” der kokker, bønder, gartnere, Credo restaurant og kjøkken utgjør et felles team som har kompetanse på forskjellige områder, og der man kan lære av hverandre. Det er også på gang en stiftelse rundt dette. I den er alle representert.  Alt dette bunner i gode menneskemøter, relasjoner og åpen og ærlig kommunikasjon. Nye spørsmål som dukker frem, uansett hva det måtte være, tar vi alltid opp sammen og ser om det kan være noe som gagner prosjektet positivt.

Skjølberg Søndre har også fra mai 2016 levert sesongs grønnsaker ukentlig til Fäviken restaurant i Järpen. Det kommer til å fortsette fra mai 2017.

Samarbeid på gang

Vi holder også på og utvikler et samarbeid med Steinerskolen i Trondheim der elever får være med på jordbrukspraksis. Et annet samarbeid som er på gang, er et samarbeid med restaurant og matfag i Meldal kommune.

Vi har også vært så heldig, takket være Heidi Bjerkan og Credo restaurant, og få delta på en internasjonal kulinarisk produksjon som heter cook it raw. Det skal foregå gjennom hele 2017. Man kan følge det som skjer på www.cookitraw.org

Vi gleder oss til framtiden med mange kreative og innovative ideer og handlinger innenfor biodynamisk jordbruk sammen med Credo restaurant, mangfoldige hager på Skjølberg Søndre og Lilleby med mange trivelige mangfoldige nettverks samarbeider.

 

Kontaktinfo:

Skjølberg Søndre
7327 Svorkmo

skjolbergsondre@gmail.com

Tlf: Elin: 0047 46610237 – Carl Erik: 0047 90253425

www.skjolbergsondre.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Les også om Elin og Carl Erik på Future Farmers sin nettside