Styret og tillitsvalgte

STYRET

Styreleder

Elizabeth Wirsching, Oslo
Arbeider i BINGN og Antroposofisk selskap
Tlf.: +47 476 23 744
E-post: elizabethwirsching@gmail.com

Styremedlemmer

Odd Jarle Stener Olsen, nestleder
Pensjonert bonde, lærer
Tlf.: +47 975 43 060
E-post: oj.stener.olsen@gmail.com

Finn Dale-Iversen
Bonde, Bergsmyrene gård
Tlf: 909 88 350
E-post: finndale@online.no

Kurt Oppdøl
Gartner, Øverland Andelslandbruk
Tlf: 943 10 897
E-post: kurtopp@online.no

Mathias Lehrmann
Gartner, lærer
Tlf: 46760637
E-post: mathias.b.lehrmann@gmail.com

 

Varamedlemmer

Kristin Swärd
Bonde, Vestre Aschim
Tlf: 61335543 / 99879725
E-post: swardkristin@gmail.com

Ludovica Ansaloni
BINGN-student, gartner Veflingstad gård
Tlf:
E-post: ludovica.ansaloni@hotmail.it

 

Regelverksutvalget for Demeter

Lene Stangnes, leder
Bonde, Sørgardn
Tlf.: + 47 986 64 029
E-post: lenstang@online.no

Pierre Sachot
Bonde
Tlf.: +47 975 66 860
E-post: sachot.p@gmail.com

Carl Erik Östlund
Bonde, Skjølberg Søndre
Tlf: 902 53 425
E-post: carlskjolberg@gmail.com