Sogn Jord- og hagebruksskule

Sogn Jord- og Hagebruksskule
Det finnes i dag et utdanningssted i Norge som tar opp den Biologisk-dynamiske driftsmåten i sin undervisning. Det er Sogn Jord- og Hagebruksskule (Norges eneste økologiske landbruksskole) i Aurland.Bilete: www.oransje.com

«Det er mange som pratar fint om miljøvern og berekraftig utvikling. På skulen vår prøver me å ta steget frå fine ord til praktisk handling. Difor driv me økologisk landbruk.»

Vil du lære mer om økologisk landbruk og hvordan få et mer bærekraftig samfunn – vil du grava i jorda, fôre kyrne og lære å lage ost, så kom til den økologiske landbruksskulen i Aurland. Undervisinga på SJH er lagt opp slik at du gjennom to skuleår får være med på arbeidet gjennom hele vekstsesongen.

Om skolen
Sogn Jord- og Hagebruksskule har i mange år hatt et åpent syn på at både økologisk landbruk og biologisk-dynamisk landbruk skal representeres i undervisningen på skolen.  Den biologisk-dynamisk landbruksmetoden  blir undervist innledningsvis for alle elever som en del av den vanlige undervisningen. I tillegg er det et fordypningsfag i økologisk hagebruk der den biologisk-dynamisk metoden og dets grunnlag blir studert og praktisert i mer omfattende grad. Ofte er det elever som ønsker å studere enda mer inngående om dette emnet eller antroposofi, og de danner en studiegruppe på kveldstid. Samarbeid og nettverk med andre biodynamiske gårder i Norge og i utlandet gir mulighet for formidling av praksisplasser. Mange elever har kommet til SJH etter et praktikantår på biodynamiske gårder, noe som gir dem en solid utdanning til videre arbeid og studier.

                  

I enkelte tilfeller er det arransjert kurs innenfor biologisk-dynamisk landbrukspraksis og teori. Slike blir annonsert gjennom Resurssenteret på SJH. Mer informasjon om dette kan man også få ved å ringe til 576 32 664.

Skolen er Norges eneste økologiske landbruksskole. Utdanningen omfatter Vg2 og Vg3. På skolen kan du lære mer om økologisk landbruk og om hvordan man kan få til et bærekraftig samfunn.
Skolen har en internatavdeling. De fleste elevene på SJH bor på internatet som består av 31 hybler (enkeltrom), fordelt over to etasjer, med felles bad i hver etasje.
På nettstedet til SJH finner du fullstendig informasjon om undervisning, studietilbud, studieretninger og studentlivet på skolen. Der kan du også laste ned søknadsskjema, og få de nødvendige opplysningene om søknadsprosessen www.sjh.no